Hoppa till innehåll

Containrar för grovavfall i Tuve

Vid varje månadsskifte finns det containrar i området där du kan slänga ditt grovavfall. Containrarna hittar du vid Norumshöjd 77 (Norrgården) och Norumshöjd 29 (Tåbogården).

Tänk på att det bara är större grovsopor och möbler som slängs här, ej matavfall, hushållssopor eller farligt avfall.

Har du frågor om avfallshanteringen i ditt område är du välkommen att kontakta oss.