Hoppa till innehåll

De ska hjälpa hyresgäster sortera rätt

Bostadsbolaget anställer långtidsarbetslösa för bättre avfallshantering. Under ett år ska avfallsinformatörerna hjälpa bolagets hyresgäster att sortera lätt och rätt till fördel för miljö och ekonomi.

I ett sysselsättningsprojekt tillsammans med Västra Hisingens stadsdelsförvaltning har Bostadsbolaget sökt arbetslösa göteborgare som under ett år vill arbeta med att förbättra avfallshanteringen hos 23 000 hushåll.

Bostadsbolaget LandalaGenomsnittssvensken generar omkring 500 kilo avfall om året. Det är en fördubbling sedan 1980-talet och en utveckling som påverkar både miljö som ekonomi. Därför gör Bostadsbolaget denna kraftsamling som ska öka hyresgästernas miljömedvetenhet.

– Med hjälp av avfallsinformatörerna ska vi skapa goda förutsättningar för hyresgäster att göra miljösmarta val. Det ligger i vårt uppdrag att arbeta med såväl miljöfrågan som sociala frågor och denna satsning kombinerar dessa saker på ett jättebra sätt, säger Eva Bengtsson, miljöstrateg på Bostadsbolaget.

Ett tjugotal personer har intervjuats och i februari börjar 15 personer sin månadslånga utbildning. Informatörerna kommer att få grundlig utbildning för att kunna vara hyresgästerna behjälpliga i allas sorters frågor om avfallshantering.

Den ettåriga anställningen är en god väg in på arbetsmarknaden. Efter året kommer informatörerna dels att ha mer arbetslivserfarenhet och ett större kontaktnät. De kommer också åter att vara kvalificerade för a-kassa vilket ger en ekonomisk trygghet.

– Vi ser mycket fram emot att börja arbeta tillsammans med våra nya avfallsinformatörer. Vårt mål är att minska restavfallet genom att framförallt öka mängden sorterat matavfall. Men självklart vill vi också att alla andra fraktioner ska hamna i rätt kärl vid sophanteringen, säger Eva Bengtsson.

I dagsläget sorteras endast 5 procent av hushållens avfall ut som matavfall. Detta vill Bostadsbolaget öka.