Hoppa till innehåll

En skräpig utemiljö gör ingen glad

Vi har uppmärksammat att det tyvärr slängs mycket skräp runt om i området och det är även något vi får klagomål om. Detta tycker vi naturligtvis är väldigt tråkigt. Vår personal lägger ner mycket tid på att plocka skräp – tid som istället skulle kunna användas för att ge bättre service till er hyresgäster. Skräp och sopor som slängs på marken gör också att vi får problem med råttor och andra skadedjur.
 
Snälla, släng skräp i papperskorgarna och ditt hushållsavfall i miljörummen eller avfallsbehållarna på gårdarna! Om vi tillsammans hjälps åt att hålla området rent från skräp får vi en finare utemiljö till allas glädje.