Hoppa till innehåll

Tuve – Fina och säkra lekplatser

Bostadsbolaget lägger stor vikt vid att våra lekplatser ska vara trevliga och säkra. Som en del av detta arbete sker årliga besiktningar av en extern besiktningsman. Nu börjar det bli dags för mer rejäla upprustningar på flertalet lekplatser.

Vår förhoppning är att vi ska kunna utveckla lekplatskonceptet på Norumshöjd i denna riktning. Det innebär att vi på sikt kommer att minska antalet lekplatser men att de förhoppningsvis ska bli roligare och erbjuda mer. I dagsläget innebär det mer konkret att vi i vissa fall kommer att ta bort undermålig lekutrustning i stället för att förnya samma utrustning.

Självklart är alla boende på Norumshöjd välkomna till samtliga av våra lekplatser.