Hoppa till innehåll

Fler unga kan forma sin egen framtid!

Läs vår intervju med Elsa Franzén som jobbar som läxhjälpare på Sjumilaskolan.

Bostadsbolaget sponsrar årligen flertalet organisationer som driver frågor och engagemang som vi tror bidrar till ett hållbart samhälle. En av dessa är Läxhjälpen, en icke vinstdrivande stiftelse som hjälper högstadieelever som riskerar att inte klara skolan att nå gymnasiebehörighet. Som samarbetspartner till Läxhjälpen ges man möjlighet att verka på lokal nivå – i en specifik skola. En av de skolor vi stöttar är Sjumilaskolan I Norra Biskopsgården. I veckan träffade vi läxhjälparen Elsa Franzén för att höra hur arbetet går.

Hur länge har du jobbat som läxhjälpare?
– Jag har varit läxhjälpare i ett år ungefär. Jobbet passar mig eftersom det går att kombinera med mina studier till arkeolog på Göteborgs Universitet.

Vad är läxhjälp?
– Eleverna har två pass i veckan som är tre timmar långa. Eleverna vill ha hjälp med olika saker, beror på vilka mål de har. Främst kärnämnena svenska, engelska och matte.

Varför behövs läxhjälpen?
– Det finns många elever i utsatta områden som har brist på hjälp hemifrån, kanske har man växt upp i ett hem utan böcker eller föräldrar som inte kan läsa eller skriva. Då har man dåliga odds redan tidigt. Vi vill att alla ska få bra möjligheter, oavsett om du växer upp i innerstan i Stockholm eller inte.

Vad är det bästa med att vara läxhjälpare?
– Att man får vara en viktig vuxenperson i elevernas liv. 

Tillsammans vi vill på Bostadsbolaget göra en konkret insats för att höjd gymnasiebehörigheten och bidrar till att fler unga kan forma sin egen framtid!

Elsa Franzén, läxhjälpare

Om Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls läxhjälpsprogrammet från Malmö i söder till Umeå i norr, i 45 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.
Källa: www.laxhjalpen.se