Hoppa till innehåll

Förändringar i Framtidenkoncernens uthyrningspolicy

Igår, måndag den 20 juni, fattade styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden beslut om en ny uthyrningspolicy. Denna innebär bland annat att kravet på inkomst tas bort helt och hållet.

Behovet av bostad ser olika ut beroende på i vilken fas man är i livet. Ibland är en låg hyra det absolut viktigaste, ibland är man beredd att dra ned på andra kostnader för att ha råd med den där lägenheten som fyller många behov. Ett borttagande av inkomstkrav ger fler möjlighet att söka lägenhet, som timanställda, de som sålt sin villa, de som har låg pension.

Den nya policyn innebär även att personer med oreglerade skulder, men som har ordnad ekonomi för övrigt, får möjlighet att söka sig till allmännyttan. Detta var enligt den tidigare policyn inte möjligt. Dessutom tar man bort kravet på boendereferenser. Referenserna tas bort för att undvika godtyckliga bedömningar och för en rättvis hantering för alla sökande.

Det enda kravet som är kvar, är att man som sökande, under de senaste två åren inte har fått fler än tre betalningsanmärkningar.

Direkt efter sommaren kommer samtliga bolag, Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder starta sitt interna arbete med att anpassa sina uthyrningsrutiner efter den nya policyn. Bland annat planerar man att erbjuda bostadssökande bostadskalkyler. Policyn beräknas träda i kraft under senare delen av hösten. Det är en radikal förändring som görs och det finns en medvetenhet om att några får problem med att betala sin hyra, att kanske omflyttning ökar, likaså hyresbortfall. Därför kommer utvecklingen att noga följas och förändringen utvärderas.

Framtidens styrelse beslutade även att låta utreda möjlighet till kompiskontrakt, att fler än två vuxna ska kunna dela på ett kontrakt. Dessutom ska man låta utreda möjligheten för samtliga hyresgäster inom allmännyttan i Göteborg att söka omflyttning hos alla bolag inom Framtiden. Idag kan man bara göra en omflytt inom det egna bolaget. Undantaget är Gårdstensbostäders hyresgäster som kan söka hos övriga.