Hoppa till innehåll

Framtidenkoncernen och Willhems fastighetsaffär är godkänd

Göteborgs kommunfullmäktige godkände på torsdagskvällen allmännyttans planerade fastighetsaffär med Willhem AB. Därmed kommer Willhem att överta tre fastigheter från dotterbolag i Framtidenkoncernen samtidigt som Bostadsbolaget tar över Willhems fastighet på Friskväderstorget.

Friskväderstorget, Norra Biskopsgården

Friskväderstorget, Norra Biskopsgården

– Vi är alla mycket glada över kommunfullmäktiges beslut som hjälper oss i arbetet för en trygg och mer jämlik stad, säger Mariette Hilmersson VD Förvaltnings AB Framtiden.

Bostadsbolaget äger redan övriga bostadshus runt Friskväderstorget i Norra Biskopsgården och vill genom förvärvet av Willhems hus möjliggöra ett mer strategiskt och övergripande arbete i området. För att både allmännyttan och Willhem ska behålla sin storlek omfattar förvärvet, utöver Bostadsbolagets solitär i Södra Biskopsgården, även två av Poseidons fastigheter vid Bjurslätts Torg samt Gamla Björlandavägen. Dessa fastigheter är solitärer för Poseidon och ligger inom Willhems förvaltningsområde.

Fastighetsaffären är beslutad av Förvaltnings AB Framtidens styrelse och godkänd av Göteborgs kommunstyrelse samt kommunfullmäktige.  Överlåtslen sker som tidigast november 2017.

Berörda hyresgäster kommer att ha tillgång till omflyttning inom Bostadsbolaget respektive Poseidon under ett års tid, räknat från den dag Willhem tar över fastigheten.

För mer information, kontakta Ann Törnblom, kommunikationschef på Förvaltnings AB Framtiden, telefon: 031-773 75 68.