Hoppa till innehåll

Gällande ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter

Framtidenkoncernen och Bostadsbolaget har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att verka för fler ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätten dominerar.

Inom koncernen arbetar vi nu med att definiera vad som menas med ett område och vad det betyder att hyresrätten dominerar utifrån Kommunfullmäktiges beslut. Olika definitioner får olika konsekvenser gällande var det kan bli aktuellt med fler ombildningar. Ett förslag är nu på remiss och kommer därefter att behandlas av styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden, moderbolaget i Framtidenkoncernen, under mars 2022. Innan dessa definitioner är beslutade kan vi inte ge några generella svar på vilka fastigheter som är möjliga att ombilda.

När beslutet är fattat kommer vi att informera om vad som gäller samt hur processen går till. Men redan idag kan de bostadsrättsföreningar som önskar inkomma med sina ansökningar om ombildning. Ansökningar som kommer in före det att våra koncerngemensamma definitioner är beslutade kommer att tas upp för beslut i Bostadsbolagets styrelse och bedömas från fall till fall. Kommunfullmäktiges uppdrag kommer att vara vägledande.

Om ni i din fastighet har bildat en bostadsförening är ni välkomna att sända in en förfrågan om ombildning till: info@bostadsbolaget.se. Vi hanterar förfrågningar i den ordning de kommer in.
Vi återkommer med mer information under våren.