Hoppa till innehåll

Hammarkullen – Bilfria gårdar och gångbanor

1 februari förvärvade Bostadsbolaget 890 lägenheter på Gropens Gård och Bredfjällsgatan. Efter förvärvet pågår ett stort arbete med att stänga till området för biltrafik inne på gårdar och gångbanor.

Många parkerar på otillåtna platser och kör även sönder grönytorna. Det är viktigt att besöksparkeringarna används. Att friparkera på andra ytor är förbjudet.