Hoppa till innehåll

Hammarkullens hyresgäster bestämmer om 300 000 kr

Nu får ännu fler hyresgäster hos Bostadsbolaget vara med och bestämma över en del av bolagets budget. Från och med idag kan alla som bor i Hammarkullen lämna in idéer och förslag på vad hela 300 000 kr ska användas till genom områdets första boendebudget. Temat för förslagen är: ”Tillsammans – igen”.

– Pandemin har inneburit att många aktiviteter har fått ställas in och det har inte gått att vara tillsammans på det sätt som vi velat. Därför ägnas den första boendebudgeten i Hammarkullen helt åt sociala aktiviteter som gör att människor får mötas, bryta isolering och lära känna varandra, berättar Tony Rahm, utvecklingsledare i Hammarkullen.

Tony ansvarar tillsammans med sin kollega Suraya Reif-Abdali, också hon utvecklingsledare, för att engagera Hammarkulleborna i boendebudgeten och få in så många förslag som möjligt. Idag står de till exempel ihop med övriga kollegor på torget och pratar med dem som går förbi och delar ut information. De kommer även arrangera förslagsträffar i olika lokaler i Hammarkullen.
– Vi hoppas få in många förslag och det vore roligt med aktiviteter som passar alla åldrar som kan leda till möten över generationsgränserna, säger Tony.

Alla får vara med och rösta

Idéer och förslag kan lämnas in ända fram till 30 april. Därefter ska förslagen bearbetas ihop med dem som lämnat in idéer, prissättas och ställas ut för påseende. Vilka förslag som vinner röstas sen fram av alla boende under perioden oktober-december. I slutet av året presenteras vinnarna och under nästa år kommer allt att genomföras.
– Genom boendebudgeten vill vi bidra till att våra hyresgäster får ett större inflytande över sin boendemiljö och det ska bli riktigt spännande att se vilka förslag som lämnas in, säger Tony.

Boendebudget ökar demokratin

Konceptet boendebudget har tidigare provats på olika platser i världen och syftet är att öka demokratin och samtidigt främja umgänget mellan grannar. Det är en metod som innebär att hyresgäster i ett område får vara med och bestämma vad en del av hyresvärdens budget ska användas till. Bostadsbolaget genomför boendebudgeten i samarbete med Digidem Lab som utbildar personalen i hur processen ska gå till.

För Bostadsbolaget är konceptet inget nytt, sedan tre år tillbaka arrangeras boendebudget i Biskopsgården. I år blir det dock ingen ny förslagsinlämning där, istället lämnas utrymme åt att genomföra de förslag som fått vänta på att genomföras på grund av pandemirestriktioner. Sånt som redan har genomförts i Biskopsgården genom boendebudgeten är bland annat läxläsning för vuxna och barn, gemensam matlagning med olika teman, fotbollsturnering, resa till Borås djurpark och mycket mer.

Drönarbild över Hammarkullen.

Hammarkullen får sin första boendebudget.

I Biskopsgården har det arrangerats matträffar inom ramen för boendebudgeten.