Hoppa till innehåll

Hur klimatsmart är ditt boende?

Vi på Bostadsbolaget vill veta hur våra hyresgäster ser på sina förutsättningar att leva klimatsmart. Under vecka 41 skickar vi därför ut en särskild enkät till hälften av våra hushåll med frågor som rör klimatsmart boende.

Enkäten berör bland annat frågor om avfall, odling, delning och resvanor. Enkäten skickas ut via mejl och sms av undersökningsföretaget AktivBo. Genom att svara på enkäten är du med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med frågorna framöver. Vi hoppas därför att du tar en liten stund för att svara på frågorna. Det betyder mycket för oss.

Den vanliga hyresgästenkäten

Den vanliga hyresgästenkäten med frågor om ditt boende och vår service skickar vi ut till hälften av våra hushåll varje år. I år är det hyresgäster som bor på jämna objektsnummer som får svara på den vanliga enkäten. Enkäten om klimatsmart boende går ut till den andra hälften. Du som i år får enkäten om klimatsmart boende kommer alltså att få den vanliga enkäten nästa år. Du kan läsa mer om den vanliga hyresgästenkäten här.