Hoppa till innehåll

Hyresgäster ges goda chanser till inflytande inför ombyggnad

Nu har ett avtal tecknats mellan tre av Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag och Hyresgästföreningen om hyresgästers inflytande vid ombyggnad.

–  Genom det nya avtalet har vi konkretiserat  och förfinat en arbetsprocess som Bostadsbolaget har använt i våra ombyggnadsprojekt under flera år. Med det nya avtalet som grund säkerställer vi att projekten innehåller flera åtgärdsnivåer som hyresgästerna varit med att ta fram. För självklart ska våra hyresgäster ha stor möjlighet att engagera sig och påverka det vi gör i våra bostadsområden, säger Magnus Redenheim, chef Affärsutveckling på Bostadsbolaget.

Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon har tillsammans med Hyresgästföreningen tagit fram avtalet. Förvaltnings AB Framtiden, i vilket bolagen ingår, äger och förvaltar cirka 70 000 lägenheter och i ett stort fastighetsbestånd som det finns alltid någonstans behov av renovering. Allt från mindre fönsterbyten till mer omfattande åtgärder som påverkar hyresgäster både praktiskt under åtgärdstiden och ekonomiskt i form av höjd hyra.

– Med ett ombyggnadsavtal stärks hyresgästernas rätt att vara med och påverka ombyggnationen i sitt hem. Avtalet ligger också i linje med vårt arbete för att alla ska kunna ha råd att bo kvar i sin lägenhet efter en ombyggnation, kommenterar Linda Zackariasson, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Boendeinflytande är en prioriterad fråga och när det gäller ombyggnad blir den extra tydlig. Förändringar i den egna lägenheten och gemensamma utrymmen i fastigheten engagerar de flesta hyresgäster. Det nya avtalet tydliggör dels Bostadsbolagets åtaganden vid ombyggnationer, dels hyresgästens möjligheter till inflytande genom att engagera sig i samrådsgrupp, lämna synpunkter och erbjudas olika alternativ när det gäller genomförandet i den egna lägenheten.

Fakta
Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen
Parter: Bostadsbolaget, Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB och Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

Kontaktperson på Bostadsbolaget
Magnus Redenheim, affärsutvecklare Bostadsbolaget, tel: 031-731 50 80, magnus.redenheim@bostadsbolaget.se