Hoppa till innehåll

Hyresgästernas engagemang rekordstort

Svarsfrekvensen i Bostadsbolagets hyresgästenkät ökade nära fyra procentenheter och blev den högsta sedan bolaget började mäta kundnöjdhet med AktivBo. Anmärkningsvärt är att de områden som dragit upp snittet i år är de samma som där valdeltagandet vanligtvis är väldigt lågt.

– Vi ser det som ett tecken på att tilliten till oss som hyresvärd ökar. Våra hyresgäster vet att deras röst har betydelse och att deras synpunkter når fram och får effekt, menar Kicki Björklund, vd för Bostadsbolaget.
I Hammarkullen, Rannebergen, Biskopsgården och Tynnered har svarsfrekvensen ökat med cirka tio procentenheter – i varje område. Inför höstens enkät har flera särskilda satsningar gjorts för att öka antalet svaranden.
– I vissa av våra områden har medarbetare knackat på hos hyresgästerna och berättat om vad enkäten innehåller och hur vi använder den. Vi har även arbetat hårt med marknadsföringen på alla plan, allt från kampanj i sociala medier till rent fysiska åtgärder som förklarande skyltar vid grillplatser och annat som kommit till tack vare svaren i tidigare enkäter. All personal har också engagerat sig genom att ta varje tillfälle att påminna om att svara, berättar Kicki Björklund.

Nöjdare hyresgäster

Svarsfrekvensen kom i år upp till 62,4 procent mot 58,3 år 2021. Statistiskt sett är detta högt då snittet på antal svar i den här typen av undersökningar ligger på runt 50 procent.
– Med tanke på det höga deltagandet är det extra roligt att vi höjer vårt betyg för hur nöjda våra kunder är med vår service, säger Kicki Björklund.

Bostadsbolagets serviceindex landade på 78,6 procent, en höjning med 0,4 procentenheter mot året innan. Betyget för trygghet ökade med 1,7 procentenheter till 76,8.
– Våra stora satsningar på trygghetsskapande åtgärder fortsätter att få effekt för våra hyresgäster. Redan förra året började trygghetsbetyget att öka men i år tar vi ett rejält kliv framåt vilket ger oss ett kvitto på att våra insatser får effekt, menar Kicki Björklund.
Trygghetsåtgärderna handlar dels om bättre skalskydd och nya lås och dörrar till allmänna utrymmen, dels om åtgärder i utemiljön. Även antalet trygghetsvärdar har utökats och finns nu i fler områden än tidigare. Trygghetsvärdarna finns på plats under kvällar och helger arbetar relationsskapande till våra hyresgäster och bidrar till närvaro i området utanför ordinarie kontorstider vilket skapar ökad trygghet.

Utmaningar inför nästa år

Årets mätning visar dock att hyresgästernas betyg för att bli tagna på allvar och få hjälp när det behövs sjunker något.
– Det tar vi på största allvar. Även om sänkningen är liten, och vi fortfarande ligger högt i betyg här, så arbetar vi ju för att hyresgästerna ska bli mer nöjda. Inte mindre. Att vi har en god relation med våra boende är en viktig del i vår service, menar Kicki Björklund.
Nu pågår ett fördjupat analysarbete av resultatet. I fritextsvaren finns ofta förklaringen till eventuella nedgångar i betygen och efter årsskiftet startar återkopplingen till hyresgästerna på olika sätt.
– Det viktigaste är att vi tar till oss förbättringsförslag och genomför det som är möjligt. På så sätt behåller vi engagemanget bland hyresgästerna inför kommande kundmätningar. Det är i dialog med dem som vi kan utveckla våra arbetssätt och bli en ännu bättre hyresvärd, säger Kicki Björklund.

Fakta om mätningen:
Den årliga kundmätningen genomförs av AktivBo som mäter över 400 bostadsföretag över hela Sverige, där Bostadsbolaget jämförs med andra stora bostadsföretag med minst 11 000 lägenheter. Enkäten går ut till hälften av Bostadsbolagets hyresgäster och i år svarade 62,4 procent av de tillfrågade på undersökningen. Totalt var 78,6 procent av hyresgästerna nöjda med Bostadsbolagets service, vilket är en höjning med 0,4 procentenheter mot förra året.

Man ser ryggen på en kille och på ryggen står det Trygghetsvärd.

Tynnered och Brunnsbo har fått trygghetsvärdar under året.