Hoppa till innehåll

Hyrorna för 2017 är klara

Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har enats om 2017 års hyresnivåer. Hyresförändringarna gäller från 1 mars 2017 och regleras på hyresavin för maj månad.

Hyrorna för bostäder höjs med 0 till 1,25 procent, med en genomsnittlig hyreshöjning på 0,65 procent. De olika nivåerna av hyreshöjningen beror på skillnader i standard och kvalitet mellan olika bostadsområden och fastigheter. Se hela listan >>

Den nya hyran framgår av hyresavin för maj, vilken skickas ut andra veckan i april. På denna debiteras också höjningen för mars och april i efterskott. För hyresgäster i bostadsområden med aktiv lokal hyresgästförening regleras även summan för verksamhetsmedel.

Parkeringsplatser och garage
För parkeringsplatser som inte omfattas av förhandlingar med Hyresgästföreningen gäller nedanstående beloppshöjning per månad. Även dessa gäller från 1 mars 2017 och tas ut retroaktivt på hyresavin för maj.

MC-platser: 5 kr
Öppna platser: 20 kr
Täckta och inhägnade platser: 25 kr
Kall- och varmgarage: 30 kr

Lokaler
Hyran för lokaler med förhandlingsklausul höjs med 0,65 procent från 1 januari 2017. Den nya hyran debiteras på avin för maj månad.

 

Har du frågor om din hyra är du välkommen att ringa oss på telefon 031-731 60 20.