Hoppa till innehåll

Inbjudan till pressträff – Återkoppling Medborgarlöftet i Biskopsgården

Välkommen på pressträff där vi berättar hur vi har uppfyllt vårt medborgarlöfte till invånarna.

Fortsatt fokus på gängrelaterat våld i offentlig miljö. Det var medborgarlöftet vi gav till invånarna i Västra Hisingen i mars 2018. Nu presenterar vi de aktiviteter vi genomförts under året för att uppfylla vårt löfte, de resultat vi ser på kort sikt och vårt arbete framåt. När uppföljningen har presenterats finns möjlighet till enskilda intervjuer med alla samverkansaktörer.

När: Onsdag 10/4 kl. 14.00.
Var: I Kriminalvårdens trailer på plats på Friskväderstorget i Göteborg.

Medverkande:
Polisen: Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef; Daniel Johnsson, kommunpolis.
SDF Västra Hisingen: Sergio Garaj, stadsdelsdirektör; Anna Lindeborg, trygghetssamordnare.
Bostadsbolaget: Christian Skogholm, chef trygghetsvärdarna.
Räddningstjänsten: Thomas Olsson, stationsledare Lundby brandstation.
Kriminalvården: Lovisa Nygren, frivårdschef.

Efter pressträffen finns representanter från samverkansaktörerna på plats på Friskväderstorget för att möta invånarna och prata om medborgarlöftet och trygghet.
Fler möten med invånarna är planerade på torsdag 11/4 kl. 14-18 på Länsmanstorget och på fredag 12/4 kl.14-18 på Vårväderstorget.
Välkomna!

Kontakt:
Camilla Fogelhamre, kommunikatör polisområde Storgöteborg
Telefon: 0704-85 75 08
E-post: camilla.fogelhamre@polisen.se
_________________________________________________________________________________
Medborgarlöftet – en del av Trygg i Västra Hisingen
Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen och SDF Västra Hisingen gör till invånarna i stadsdelen under ett år. Löftet är utformat som konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.
Medborgarlöftet är en del av Trygg i Västra Hisingen – en långsiktig satsning där polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lokal lägesbild.