Hoppa till innehåll

Planerad fastighetsaffär i Södra Biskopsgården

Bostadsbolaget, Poseidon och Willhem planerar en fastighetsaffär som innebär att boende på Blidvädersgatan 14-20 kan få en ny hyresvärd. Inriktningen är att Willhem, tidigast november 2017, tar över som ägare och förvaltare av fastigheten.

Ännu är inget klart, men bolagens styrelser har beslutat om att gå vidare med planerna.

Fastighetsaffären handlar om att Bostadsbolaget vill ta ett samlat grepp kring utvecklingen av Norra Biskopsgården genom att förvärva fastigheten på Friskväderstorget. I affären köper Willhem den aktuella fastigheten och tar samtidigt över två fastigheter från vårt systerbolag Poseidon. På så sätt får båda bolagen bättre och mer samlade förvaltningsområden, samtidigt som Framtidenkoncernens bestånd, där Poseidon ingår, behåller sin nuvarande storlek.

För att bli verklighet måste affären godkännas av Göteborgs kommunstyrelse och slutligen av kommunfullmäktige. Ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 15 juni 2017.

När slutligt beslut har fattats i frågan kommer vi att informera närmare om tidplan för övertagande och bjuda in berörda hyresgäster till ett möte och möjlighet att träffa den nya fastighetsägaren.

Vi förstår att detta kan väcka en del frågor och kommer att informera löpande om vad som sker i ärendet. Har du som boende frågor innan dess är du välkommen att kontakta områdesförvaltare Mattias Bjurling via vår växel på 031-731 50 00.