Hoppa till innehåll

Information till boende i Sandeslätt

Viktig information om källarbranden som ägde rum natten till den 25 oktober. 

Vi behöver din hjälp

För att förråden där branden ägde rum ska kunna användas igen måste källaren saneras. Hittills har källaren grovsanerats och det är fri framkomlighet till alla förråd men för att vi ska kunna fortsätta måste alla förråd tömmas. Alla förråd måste tömmas, oavsett om det används eller inte måste, och det är respektive hushålls ansvar att det görs.

För att underlätta arbetet finns från och med fredag den 30 oktober och två veckor framåt en container vid huset för saker som måste slängas. Av säkerhetsskäl och för ordningens skull är containern endast tillgänglig mellan klockan 10.00-18.00 alla dagar, även helger.

De förråd som inte är tömda till den 16 november kommer vår skadereglerare att öppna, innehållet fotograferas och saneras samt magasineras under sex månader på bekostnad av hyresgästen.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Egendomsskador som detta är omfattas av respektive hyresgästs hemförsäkring. Det är därför viktigt att du så snart som möjligt anmäler skadan till ditt försäkringsbolag. De kan också hjälpa dig med sanering av de saker som går att rädda. Bostadsbolaget har tyvärr ingen möjlighet att förvara föremål från förråden, men ofta erbjuder försäkringsbolagen en lösning.

För att inte sprida röklukt och damm får endast saker som har sanerats tas med till lägenheten. På Boservice finns munskydd och handskar att hämta. Joniseringsmaskiner som tar bort röklukt kommer dessutom snart att ställas ut.

Källarförråden beräknas vara klara att använda inom tre månader.

Har du frågor, vänligen kontakta kvartersvärden på telefon 031-731 52 55.