Hoppa till innehåll

Ingen byggnation på Hagforsgatan

Framtidenkoncernen har beslutat att avbryta projektet med nyproduktion på Hagforsgatan. En av anledningarna är att byggnationen måste invänta färdigställandet av den nya helikopterplattan för ambulanshelikopter till Östra Sjukhuset.

Nuvarande inflygningszon går precis över den tänkta nybyggnationen och en ny helikopterplatta förväntas vara färdigställd först sommaren 2021.

För att dessutom kunna täcka de parkeringsbehov som finns i området har det visat sig att en nyproduktion just här skulle ge en allt för hög produktionskostnad.

Det innebär sammantaget att projektet inte är ekonomiskt genomförbart och arbetet avbryts därför. Hagforsgatan skulle ha ingått i BoStad 2021.

Om BoStad 2021: Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.