Hoppa till innehåll

Köpet i Hammarkullen är godkänt – vad händer nu?

Den 3 december beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att godkänna Bostadsbolagets köp av 890 lägenheter i Hammarkullen.

Bostadsbolaget tillträder de nya fastigheterna på Bredfjällsgatan och Gropens gård den 1 februari 2016. Fram till tillträdesdagen är det D. Carnegie & Co som ansvarar för fastigheterna, uthyrning och hjälper hyresgästerna med eventuella problem.

Övertagandet innebär att Bostadsbolaget kan ta ett samlat grepp om Hammarkullen. Det betyder att våra långsiktiga satsningar kan komma hela området tillgodo. Vi ska skapa en jämlikhet avseende boendestandard och service i Hammarkullen. Utvecklingsarbetet som vi kommer att leda ska göras i samverkan med andra verksamma aktörer i området och boende.

De förvärvade fastigheterna är i stort behov av renovering och underhåll. Tekniska undersökningar har gjorts och kommer efter övertagandet att kompletteras med fler analyser för att vi ska kunna ta oss an behoven på ett hållbart och affärsmässigt sätt. Vi ska undersöka vilka akuta respektive långsiktiga behov och önskemål som finns.

För oss är det viktigt att alla våra hyresgäster, nya som gamla, känner sig välkomna, tagna på allvar och får hjälp när det behövs. Vi planerar nu för hur vi bäst tillgodoser dessa behov och så snart vi får tillträde till fastigheterna kommer vi att inkludera hyresgästerna.

När vi har kommit en bit med utvecklingsarbetet kommer vi dessutom att undersöka intresset för alternativa boendeformer så som kooperativa hyresrätter och bostadsrätter. Bostadsbolaget planerar också att tillföra nyproducerade lägenheter i Hammarkullen.