Hoppa till innehåll

Medborgarlöfte ger resultat i Biskopsgården

Ett trettiotal personer har frihetsberövats. Sju trygghetsvärdar har tillsatts. Ett invånarråd har startat. 450 ungdomar har gått blåljusutbildning. Frigivna från fängelse erbjuds stöd i ny inslussgrupp. Det är några resultat av medborgarlöftet i Västra Hisingen.

Bostadsbolaget anslöt sig 2018 till det medborgarlöfte som SDF Västra Hisingen och polisen angett för 2018-2019. Medborgarlöftets fokus, som är framtaget utifrån invånarnas önskemål, är gängrelaterat våld i offentlig miljö. Det som är unikt för just det här medborgarlöftet är att så många aktörer är delaktiga och arbetar så strategiskt mot samma mål. Och vid sammanfattningen av året som gått syns ett tydligt resultat.
– Vi arbetar varje dag med att lagföra och få bort tongivande kriminella från gatan och vi ser en tydlig minskning av gängrelaterad brottslighet. Men för att få en hållbar effekt arbetar vi tillsammans med andra för att förhindra tillväxt i de kriminella nätverken och att erbjuda alternativ till en kriminell livsstil, säger lokalpolisområdeschefen Jörgen Thorén.

Invånarråd involverar boende
Sedan i maj 2018 finns ett invånarråd för boende i Biskopsgården som tar upp frågor om hur området ska bli tryggare. Rådet består av nio invånare och representanter från polis och stadsdelsförvaltning. Stadsdelsdirektör Sergio Garay är en av rådets fasta deltagare.
– Vi upplever att många som bor i Biskopsgården har fått nog och att de vill vara med och arbeta för trygghet och en positiv förändring. Invånarrådet är ett gott exempel på ett initiativ där vi tillsammans med invånarna mobiliserar de goda krafterna i Biskopsgården, säger Sergio Garay.

Fler bakom medborgarlöftet sätter tryck
Sedan mars 2016 har polisen och stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen samverkat med särskilt fokus på gängrelaterat våld i offentlig miljö. För ett år sedan kopplades fler aktörer på i arbetet. Kriminalvården, Bostadsbolaget, Ambulanssjukvården SU och Räddningstjänsten har tillsammans med polis och stadsdelsförvaltning genomfört en rad aktiviteter det senaste året för att bekämpa gängkriminaliteten i Biskopsgården.
Bostadsbolagets bidrag till medborgarlöftet är de trygghetsvärdar som finns i området under kvällar och helger.
– Vi syns i området och har en god kontakt med de boende. På så sätt bidrar vi med att öka tryggheten för dem som bor här, säger Christian Skogholm, chef för Bostadsbolagets trygghetsvärdar i Biskopsgården.
– Det har varit en styrka att vi är så många samhällsaktörer som arbetar mot ett gemensamt problem. Vi kan ta ett helhetsgrepp, agera på flera fronter samtidigt och sätta tryck bakom våra insatser, säger Jörgen Thorén.

Fotograf: Rizwan Wikholm

Resultat av medborgarlöfte mars 2018-mars 2019

Fortsatt hög polisiär närvaro genom patrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider
• Polisen har genomfört 1 389 hot spot-patrulleringar utöver larmverksamheten. Det innebär i snitt 3,8 tillfällen per dag.

Kameraövervakningen i Biskopsgården utökas – Friskväderstorget får dygnet runtövervakning
• Kameraövervakning på plats sedan juli 2018.
• Vid ett antal brottsutredningar har kameraövervakningen varit avgörande bevis som lett till åtal.
• Allmänhet och boende har återkommande uttryckt att kameraövervakningen bidragit till ett tryggare torg.

Polisen fortsätter arbeta intensivt mot narkotikaförsäljning, illegala vapen och grov kriminalitet
• 23 skarpa vapen varav flera automatvapen samt fem elpistoler och ett trettiotal burkar med tårgas/pepparspray har tagits i beslag.
• 259 narkotikabrott har rapporterats.
• 11 000 narkotikaklassade tabletter, cirka 10 kilo cannabis och drygt 1,5 kilo amfetamin har beslagtagits.
• Ett trettiotal personer kopplade till grov kriminalitet har frihetsberövats. Några är häktade under pågående utredningar, några har dömts till fängelse respektive ungdomsvård.

Bostadsbolaget kommer ha trygghetsvärdar på plats kvällar och helger i norra Biskopsgården
• Sju trygghetsvärdar arbetar i området sedan maj 2018. De arbetar trygghetsskapande genom synlighet och dialog med boende fram till klockan 23:00 på kvällar och helger.

Ett invånarråd med boende i Biskopsgården startas, för att ta upp frågor om hur området kan bli tryggare
• Invånarrådet startade i maj 2018 och består av nio invånare med bred representation från främst Norra Biskopsgården och Länsmansgården.
• Rådet har fasta representanter från stadsdelsförvaltningen och polisen. Ytterligare representanter bjuds in vid behov.
• Invånarna bestämmer vad mötet ska handla om.

En ny heltidstjänst förstärker samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF)
• Stadsdelsförvaltningen har förstärkt SSPF med två heltidstjänster.
• Enheten Ung i Västra Hisingen har startats för att jobba med barn och unga som riskerar att hamna i gängkriminalitet.
• Stadsdelsförvaltningen har anställt ytterligare en koordinator som aktivt söker upp ungdomar upp till 25 år som vill lämna kriminalitet.

Blåljusutbildning för alla barn i årskurs 8 i Biskopsgården
• Cirka 450 åttondeklassare har gått utbildningen.
• Utbildningen testades 2018 med gott resultat. Den permanentades 2019 och utökades med fler deltagande skolor.
• En utvärdering av Göteborgs universitet visade att utbildningen har påverkat elevernas uppfattning om blåljusyrkena positivt.

Tätare samarbete mellan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, polisen och Kriminalvården för att få personer att lämna en kriminell livsstil
• Frivården och socialtjänsten har startat en gemensam inslussgrupp. Syftet är utveckla och förbättra återfallsföre- byggande insatser för personer som friges från fängelse.
• En del av arbetet syftar till ett förbättrat samarbete runt personer som vill hoppa av kriminella gäng.