Hoppa till innehåll

Mer lek och aktivitet i Hammarkullen och Biskopsgården

En generationsöverskridande aktivitetsarena med Göteborgs första interaktiva musik- och dansmaskin i Norra Biskopsgården. En vacker och trygg utemiljö som ingång till parkleken och det planerade aktivitetshuset i Hammarkullen. Detta blir nu verklighet tack vare Bostadsbolaget och Boverkets stöd till utemiljöer.

När Boverket nyligen meddelade vilka projekt som i andra sökomgången får ta del av regeringens särskilda satsning på utemiljöer jublades det på Bostadsbolaget. I Hammarkullen och Norra Biskopsgården som är Bostadsbolagets två utvecklingsområden ska det nu skapas plats för mer lek och aktivitet.

Entré till gemenskap i Hammarkullen
Projektet i Hammarkullen innebär en upprustning av utemiljön framför Bredfjällsgatan 36–46. Här startar SOS Barnbyar ett ungdomscenter, det finns bland annat en öppen förskola och så småningom ett aktivitetshus och informationscenter. Den nya utemiljön blir en trygg och vacker entré som kopplar samman verksamheterna och den befintliga parkleken.

– Vi vill att platsen ska bli en naturlig mötesplats för boende i alla åldrar och med olika bakgrund. Formen ska diskuteras med de boende – här ska finnas många aktiviteter och plats för alla, säger distriktschef Thomas Magnusson.

Aktivitetsarena i Norra Biskopsgården
I Norra Biskopsgården ska en generationsöverskridande aktivitetsarena få hyresgäster att umgås och aktivera sig mera. Förutom att erbjuda Göteborgs första interaktiva musik- och dansmaskin kommer här även att finnas ett utegym, lekplats för små barn samt plats för vila, samtal och grillmöjligheter.

– Aktivitetsarenan kommer att bli fantastisk! Platsen ligger intill Bostadsbolagets bostäder och har stor potential att bli en central mötesplats i området. Arenan är en del av vår stora satsning, säger distriktschef Johan Wilck.

Fakta

  • Bostadsbolaget beviljas sammanlagt 1 825 000 kronor från Boverket för de båda satsningarna och bidrar själv med motsvarande summa.
  • Boverket har i år beviljat nästan 200 miljoner kronor för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Beslutet om stöd kom i början av 2016.
  • Stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas.

För mer information, kontakta
Johan Wilck, distriktschef Bostadsbolaget Hisingen, tel. 031-731 59 55.
Thomas Magnusson, distriktschef Bostadsbolaget Öster, tel. 031-731 53 21.