Hoppa till innehåll

Möjlighet att skänka och slänga

30 maj – 2 juni finns containrar för grovavfall på plats i Tuve. 1 juni finns även Erikshjälpen på plats kl. 8:30-11:30.

Containrarna för grovavfall hittar du vid Norumshöjd 77 (Norrgården) och Norumshöjd 29 (Tåbogården), Erikshjälpen kommer att stå vid en av dessa containrar.
Tänk på att det bara är större grovsopor och möbler som får slängas här, ej matavfall, hushållssopor eller farligt avfall.

Erikshjälpen är på plats för att samla in möbler, böcker (ej lexikon), kläder, skor, hemelektronik (ej tjock TV, vitvaror), husgeråd och annan inredning.

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif