Hoppa till innehåll

Nedsläckning av analoga kabel-tv-sändningar

Hyresgäster på Styrfarten 3 samt Ostindiefararen 13-36 har av misstag haft kvar analoga kabel-tv-sändningar. Dessa kommer släckas 1 september.

Redan 2014 släcktes det analoga kabel-tv-nätet ner i hela vårt bestånd och alla hyresgäster som vill ha tv-sändning har fått beställa ett tv-abonnemang genom portalen framtidensbredband.se Antingen ett med valfria kanaler som man betalar själv, eller ett kostnadsfritt alternativ.

Nu har det dock, många år senare, kommit till vår kännedom att vissa adresser på Eriksberg trots detta haft fortsatt tillgång till vissa analoga kabel-tv-kanaler. Berörda adresser är Styrfarten 3 samt Ostindiefararen 13-36. Det handlar helt enkelt om den mänskliga faktorn och ett oavsiktligt handhavandefel vid nedsläckningen.

Därför kommer de analoga kabel-tv-sändningarna att släckas ner även här och det sker den 1 september 2019.
Alla våra hyresgäster har möjlighet att beställa ett kostnadsfritt bas-tv-paket. Detta kan du beställa antingen på www.framtidensbredband.se eller på mejl: bastv@itux.se eller på
tel: 0751-79 20 05.

Frågor & svar:

Hur påverkar den här nedsläckningen mig?
Om du redan idag har en digital-tv-tjänst som du beställt påverkas du inte alls. Inte heller dina internet- eller telefonitjänster. Påverkas gör bara du som tittar på det analoga utbudet utan en digitalbox.

Vilka kanaler ingår i det kostnadsfria bas-tv-paketet?
Kanalerna som ingår där är SVT1, SVT2, SVT Kunskapskanalen, SVT Barnkanalen, SVT24, TV4, TV6, TV8, Kanal 11 och TV12.

Varför släcktes de analoga kabel-tv-sändningarna ner 2014?
Bolagen inom Framtidenkoncernen i Göteborg (Bostadsbolaget, Poseidon, Familjebostäder och Gårdstensbostäder) har byggt ett av Sveriges största fibernät, Framtidens Bredband, som levererar bredbandstjänster till alla som bor hos oss, var fjärde göteborgare. Anledningen var att säkerställa att våra hyresgäster har tillgång till den moderna teknik som krävs för att få tillgång till alla de samhällstjänster som erbjuds idag. De analoga tv-nätet släcks också ner allt eftersom över hela Sverige som en anpassning till den nya tekniken.

Varför kan vi inte bara fortsätta ha det som det har varit?
Vi har blivit uppmärksammade på att det fortfarande förekommer analoga kabel-tv-sändningar i vårt nät. Enligt vårt avtal med iTUX, vår kommunikationsoperatör, ska inga sådana sändningar förekomma. Att låta dem fortsätta på dessa adresser innebär ett avtalsbrott från vår sida.

Vart kan jag vända mig med frågor?
Om det kostnadsfria bas-tv-paketet: iTUX på bastv@itux.se eller på tel: 0751-79 20 05.
Om tjänster i fibernätet: www.framtidensbredband.se
Om nedsläckningen: Din fastighetsvärd