Hoppa till innehåll

Nu är Framtidens Fastighetslabb invigt

Bostadsbolaget, tillsammans med framtidenkoncernen, är med i ett projekt för att sprida kunskap om fastighetsbranschen

Det är Framtidenkoncernen som ligger bakom satsningen och som Sveriges största allmännytta ser man ett stort rekryteringsbehov inom de närmsta åren och det är genom Framtidens Fastighetslabb man ska väcka intresset och vetskapen om vad branschen har att erbjuda. I lokalen kommer besökarna få testa olika stationer för att målgruppen ska få upp ögonen för hur många olika sorts yrkesroller det finns inom branschen. Syftet är även att sprida kunskap om allmännyttan och varför den spelar en viktig roll i samhället.

 

Målgruppen är främst elever i årskurs 4-9 men även organisationer och vuxenutbildningar för branschen. Framtidens Fastighetslabb har haft ett nära samarbete med GR Utbildning (Göteborgsregionens kommunalförbund) och där igenom säkerställt att det finns en tydlig koppling mot skolorna.
– Alla moment och övningar i Fastighetslabbet har tydliga kopplingar till skolans kärnämnen. Tanken är också att diskussioner kring upplevelserna i Fastighetslabbet ska fortsätta i klassrummet efter besöket, säger Maria Hultgren, HR-specialist på Bostadsbolaget.

Läs mer: framtidensfastighetslabb.se