Hoppa till innehåll

Nu är snön här

Nu är snön här och lyser upp gator och torg men kan även innebära halkrisk. Hos Bostadsbolaget ansvarar vår egen personal för att skotta och halkbekämpa runt fastigheter och på gårdarna. Trafikkontoret ansvarar för bilvägarna. Du som hyr en parkeringsplats av oss ansvarar själv för att skotta och sanda din plats. Har du frågor om snöhanteringen på ditt område går det bra att prata med din miljövärd. Telefonnummer hittar du i trapphuset.

 

Torpa i snöväder