Hoppa till innehåll

Nu är snön här

Snö och vinter betyder ofta dessvärre halka och begränsad framkomlighet. Hos Bostadsbolaget är det oftast vår egen personal som sköter skottning och halkbekämpning av gårdar och gångbanor längs fastigheten. Din parkeringsplats är det du själv som skottar. Trafikkontoret ansvarar för vinterväghållning på gator och gång- och cykelbanor utefter gatorna. Park- och naturförvaltningen ansvarar för gång- och cykelbanor i park- och grönområden. Ibland kan det vara svårt att veta var gränserna går eller hur prioriteringen ser ut. Har du frågor om ditt område? Prata med din miljö- eller fastighetsvärd.