Hoppa till innehåll

Ny boendebudget i Biskopsgården

Förra årets boendebudget i Norra Biskopsgården blev en succé och nu låter Bostadsbolaget hyresgästerna återigen få bestämma över en del av bolagets budget. I år handlar det om hela 500 000 kronor.

Som första bostadsbolag i Norden testade Bostadsbolaget förra året boendebudget för hyresgästerna i Norra Biskopsgården. De boende fick då själva bestämma över 100 000 kronor. Bland alla förslag som kom in röstades fyra fram och genomfördes under hösten 2019. Det var Läxhjälp för vuxna och barn, en resa till Borås djurpark, matträffar för alla boende och fler öppettider i Bostadsbolagets gemensamhetslokalen Orkanen.

Ökat hyresgästinflytande
Syftet med en boendebudget är att öka demokratin och samtidigt främja umgänget mellan grannar.
– Vi vill bidra till att människor får ett större inflytande över sin egen boendemiljö, säger Hilda Wenander, utvecklingsledare i Norra Biskopsgården som samordnar arbetet från Bostadsbolagets sida.
Fram till den 15 mars pågår insamlande av förslag till vad de budgeterade pengarna ska användas till. Både lokala föreningar och de som bor hos Bostadsbolaget i Norra Biskopsgården får lämna in idéer. Enda kravet är att det ska bidra till sociala aktiviteter och ökad gemenskap.

Vinnande förslag presenteras 21 april
De förslag som uppfyller kriterierna visas offentligt under perioden 1 – 15 april. Alla över 7 år kan under tiden rösta på de förslag man tycker bäst om. Den 21 april presenteras sedan de vinnande förslagen och därefter genomförs de allt eftersom under hela 2020.
– Förra årets boendebudget bidrog till mycket positivt i området och vi hoppas att årets utökade budget kommer att göra det ännu mer, säger Hilda Wenander.


 
Ett av förra årets förslag var Matträffar där de boende lagade mat och åt tillsammans.