Hoppa till innehåll

Ny lägesrapport om ”Stallet” i Haga

Här kommer en kort lägesrapport om vad som händer kring byggnationen efter att den gamla stallbyggnaden brann ner.

I höstas lämnades ansökan om bygglov in och vi hoppas få beslut om detta inom kort.
De skisser vi visade på mötet tillsammans med Hyresgästföreningen har förändrats något efter synpunkter som framkom under kvällen och diskussioner med Länsstyrelsen.

• Lägenhetsantalet har minskat från fem till fyra vilket ger mer förrådsyta.
• Själva stalldelen kommer att rekonstrueras invändigt för att efterlikna den ursprungliga inredningen och denna del kan till exempel nyttjas som vedförvaring.
• Stor vikt kommer att läggas på att behålla gårdsmiljön för att bibehålla de väsentliga karaktärsdragen.

Projekteringen är klar och det är nu dags för upphandling av entreprenör. I början på mars 2019 hoppas vi ha en färdig tidplan och förhoppningen är att kunna börja bygga före sommaren.

Vi återkommer när vi har mer information.