Hoppa till innehåll

Ny plats för grovavfall i Hammarkullen

Från och med vecka 36 slänger du grovavfall på Avfallsstationen vid Bredfjällsgatan.

För att få en bättre avfallshantering tar vi bort containrarna som stått utplacerade i området. Istället ska du slänga grovavfall på den nya Avfallsstationen som du hittar vid Bredfjällsgatan sopsugshus.

Vad är grovavfall?
Grovavfall är skräp som är större än det du kan slänga i sopnedkastet. Det kan vara trasiga möbler eller större leksaker, gamla cyklar och barnvagnar eller julgran.
Däremot kan du inte slänga elektronik, färgburkar, kläder, vanliga sopor eller bildäck här.

Har du frågor om sophanteringen så prata gärna med din kvartersvärd.

Här kan du läsa mer.