Hoppa till innehåll

Ny utemiljö

Under ett hyresgästmöte med boende på Månadsgatan 19-23, 25-31 och 10-20 har vi diskuterat gårdsmiljön och hur denna ska se ut. Planeringen är nu i full gång och markarbetet kommer att starta under 2017. Tack alla ni som deltog!