Hoppa till innehåll

Nya hyror för fordonsplatser 2021 är klara

Bostadsbolaget har beslutat om nya hyror för 2021 för fordonsplatser. Hyresförändringarna gäller från 1 januari 2021 och framgår av nästa hyresavi.

För parkeringsplatser gäller nedanstående beloppshöjning per månad. Dessa gäller från 1 januari 2021.

– Enskilt garage: 30 kr/månad
– Gemensamt garage: 25 kr/månad
– Parkeringsplats utomhus: 20 kr/månad
– MC-platser: 5 kr/månad

Den nya hyran framgår av hyresavin för januari, vilken skickas ut andra veckan i december.

Har du frågor om din hyra är du välkommen att ringa oss på telefon 031-731 60 20.