Hoppa till innehåll

Nya hyror för fordonsplatser klara

Bostadsbolaget har beslutat om nya hyror för 2019 för fordonsplatser. Hyresförändringarna gäller från 1 januari 2019 och framgår av nästa hyresavi.

Inför 2019 har vi sett över hyrorna för fordonsplatser vilka idag ligger under marknadsnivå. Göteborgs Stad arbetar för att på sikt få likvärdig prissättning inom geografiska områden med likvärdiga förutsättningar.

För parkeringsplatser gäller nedanstående beloppshöjning per månad.
Dessa gäller från 1 januari 2019.
• MC-platser: 20 kr
• Öppna platser: 35 kr
• Täckta och inhägnade platser: 50 kr
• Kall- och varmgarage: 50 kr

Den nya hyran framgår av hyresavin för januari, vilken skickas ut andra veckan i december.
Har du frågor om din hyra är du välkommen att ringa oss på telefon 031-731 60 20.