Hoppa till innehåll

Nya hyror för parkeringsplatser

Bostadsbolaget har beslutat om nya hyror för parkeringsplatser. De nya hyrorna gäller från
1 januari 2023 och innebär en snitthöjning på 14 procent.

Publicerad i Trivas nr 4 2022.

Höjningen gäller Bostadsbolagets samtliga parkeringsplatser, det vill säga parkeringsplatser på mark, i gemensamt garage samt enskilda garage och burar. Hyrorna för parkeringsplatser förhandlas inte med Hyresgästföreningen.

En genomgång av samtliga parkeringsplatser har genomförts och hyreshöjningen blir på mellan 0 och 20 procent, med en snitthöjning på 14 procent. Hyresnivån har anpassats utifrån
nuvarande hyra samt typ av fordonsplats. Vad den nya hyran blir för dig framgår av hyresavin
för januari som skickades ut andra veckan i december.

Bostadsbolaget har idag låga hyror för parkeringsplatser jämfört med parkeringsplatser utanför allmännyttan. För att få en hållbar prisbild som ligger i nivå med övriga staden har Bostadsbolaget, tillsammans med övriga bostadsbolag i Framtidenkoncernen, beslutat om att stegvis höja priserna genom årliga hyreshöjningar.

parkeringsruta sant två bilar i bakgrunden