Hoppa till innehåll

Nya miljörum för avfall i Tynnered

Måndag 11e mars är det äntligen dags att öppna upp miljörum för avfallssortering och stänga ner de gamla sopnedkasten på Briljantgatan. Först ut är Briljantgatan 57–76.

Från och med måndag 11e mars slänger du som hyresgäst på Briljantgatan 57–76 ditt avfall i ett av de tre nya miljörummen som du hittar på Briljantgatan 62, Briljantgatan 70 och Briljantgatan 74. I de nya miljörummen sorterar du ditt avfall så att att materialet kan återvinnas, vilket ger stor miljönytta! Restavfall, som tidigare slängts i sopnedkasten, slänger du nu i de gröna kärlen för restavfall i miljörummen.

I varje miljörum kan du sortera följande avfall:

 • Matavfall
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Glasförpackningar (färgade och ofärgade)
 • Metallförpackningar
 • Tidningar
 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Småelektronik
 • Restavfall (övrigt avfall som inte går att sortera ut)

Startkit för sortering

För att underlätta din avfallshantering får varje lägenhet ett startkit med följande:

matavfallspåsar (fler hittar du i miljörummen), luftad hållare för matavfallspåsen, slaskskrapa, blå sorteringskasse, tratt för matolja samt information om hur du sorterar ditt avfall.

Viktiga hålltider

 • Måndag 11e mars öppnar miljörummen. Dörren öppnas med din vanliga tagg.
 • Måndag 18e mars börjar vi stänga ner sopnedkasten i trappuppgångarna och allt avfall ska slängas i de nya miljörummen från och med v.12.
 • Briljantgatan 57–76 är först ut att gå över till miljörum. Framöver kommer även miljörum öppnas upp för resterande av Bostadsbolagets fastigheter på Briljantgatan.

Vid övriga frågor når du fastighetsvärd Michel på tel.nr 031-731 57 31