Hoppa till innehåll

Nya parkeringsplatser till Kondensatorsgatan

Nu ska parkeringen på baksidan av Kondensatorsgatan 9-23 renoveras och utökas. Det blir även nya garage längs sidan mot Marconigatan.

​En ny infartsväg till parkeringen från Kondensatorsgatan skapas samtidigt och när den är klar kommer befintlig utfart via Televisionsgatan att stängas för biltrafik.
I samband med detta kommer även de gamla sopskåpen på baksidan av Kondensatorsgatan 3 & 5 tas bort och del av garaget på baksidan av Kondensatorgatan 3 rivs.

En ny materialgård byggs i hörnet mot gamla värmeverket. Träd och buskar mot parkeringen kommer att bevaras till stor del, några växter kommer att behöva flyttas, och nya planteringar tillkommer.
Hela parkeringen får ny bra belysning och hela ytan får en ny asfaltbeläggning och p-platserna markeras upp och breddas till dagens standard.

Garagen kommer att utföras med varierande kulörer, ha invändig belysning och förses med takskjutportar så man vet att man parkerar bilen på en säker och skyddad plats.

Planerad Byggstart är hösten 2019.

Om du har frågor kontakta gärna din miljövärd: David Botin, tel. 031-731 57 08

Mer information hittar du här!