Hoppa till innehåll

Nya uthyrningsregler från och med 9 januari

Från och med 9 januari 2017 inför samtliga allmännyttiga bostadsbolag inom Förvaltnings AB Framtiden, Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder, nya regler för sin uthyrning.
De innebär i korthet att bolagen tar bort krav på inkomst för sökande. Det enda kravet som kommer att ställas och kontrolleras är att de sökande inte har fått fler än tre betalningsanmärkningar under de senaste två åren. För övrigt kommer vår uthyrning att fungera i stort sett som tidigare. Vi förmedlar lägenheter dels för omflyttning av nuvarande hyresgäster, dels till nya sökande via Boplats. För båda gäller att man prioriteras utifrån boendetid i sin lägenhet för omflyttning och sin registreringstid på Boplats för externa sökande.

Vill du läsa hela uthyrningspolicyn hittar du den här.