Hoppa till innehåll

Olovlig andrahandsuthyrning finns överallt

Under det halvår som Störningsjouren har hanterat Bostadsbolagets ärenden om olovlig andrahandsuthyrning har över 270 ärenden påbörjats och 85 lägenheter lämnats till Göteborgs ordinarie bostadsmarknad.

Sex månader är för kort tid att dra några generella slutsatser men det är ändå tydligt att olovlig andrahandsuthyrning idag, liksom tidigare, sker i alla delar av staden.

– Det är inget fenomen som bara förekommer i så kallade utsatta områden. Alla sorters människor hyr ut i andrahand och alla sorters människor hyr i andrahand. Man hyr ut till kända och okända personer av olika anledningar, säger Annika Öby, uppdragsansvarig på Störningsjouren.

Bostadsbolaget har tidigare själv hanterat dessa ärenden men gav i oktober 2015 uppdraget till Störningsjouren. Uppdraget avser hela fastighetsbeståndet och hanteras av två jurister.

Hyreslagen är grunden
Den som har beaktansvärda skäl och fått ett godkännande från sin hyresvärd kan helt lagligt hyra ut sin lägenhet i andrahand under en bestämd period. Vad som är rätt och fel regleras tydligt i hyreslagen som är grunden i arbetet mot oriktiga hyresförhållanden. Det är inte alla som medvetet gjort fel.

– Vi har också kommit i kontakt med personer som inte haft koll på reglerna och därför omedvetet hyrt ut sin lägenhet felaktigt i andrahand. Bostadsbolaget, och vi i uppdrag av dem, arbetar alltid vräkningsförebyggande. Att säga upp ett hyreskontrakt är en sista utväg men om inte hyresförhållandet rättas till riskerar hyresgästen att förlora sin lägenhet, säger Annika.

Omkring 400 tips har inkommit under halvåret, mer än 270 ärenden påbörjats och 85 har resulterat i att lägenheten frigjorts. I 78 av fallen sa hyresgästen själv upp hyresavtalet efter att felet har uppdagats. Tipsen kommer exempelvis från grannar, personal och tidigare andrahandshyresgäster.

Att arbeta mot olovlig andrahandsuthyrning och andra oriktiga hyresförhållanden bidrar till en trygg och rättvis bostadsmarknad. När efterfrågan på bostäder är så stor som idag är det extra viktigt att lägenheter kommer ut på marknaden på rätt sätt till de som står i bostadskö.

Ansvaret ligger alltid hos förstahandshyresgästen
Är man som hyresgäst osäker på vad som gäller bör man kontakta sin uthyrare som gärna hjälper till. Och viktigt att veta är att den som har förstahandskontraktet alltid ansvarar för lägenheten, även om den hyrs ut i andrahand.