Hoppa till innehåll

Pimpade soprum ska öka sorteringsviljan

Genom Bostadsbolagets avfallssatsning har kundbetygen kring sopsorteringen ökat markant. Men för att behålla betygen och även fortsättningsvis öka viljan att sortera krävs nya grepp. Därför har tre soprum fått en kreativ och annorlunda inredning som ska göra upplevelsen av sopsortering lite roligare.

– Pilotprojektet har vi döpt till Miljörum 2.0 och handlar om att tänka nytt kring våra miljörum för att göra dem trevligare att gå till, berättar miljösamordnare Linn Samuelsson, miljösamordnare på Bostadsbolaget.
Inför pilotprojektet togs nya skyltar fram med tydliga symboler och glada färger. Det ska gå snabbt att lista ut vilka sopor som ska sorteras var.

Tre olika stilar
De tre soprummen är inredda i olika stilar. I Rannebergen har skogen utanför fått flytta in genom en vacker fototapet som ger ett mjukt och naturskönt intryck. Belysningen har också uppgraderats och övriga ytor målats om.
Landalas pimpade soprum har fått en kristallkrona i taket ihop med ny snygg skyltning och i Brunnsbo ramas hyresgästinformationen in av tjusiga guldramar. Här finns också en trevlig återbrukshylla där hyresgästerna kan ställa sånt som är helt och rent. I stället för att slänga användbara saker kanske någon annan vill ta med det hem.
Rummen färdigställdes vid årsskiftet så än finns det ingen säker statistik över längre tid som visar om förändringarna haft effekt eller ej.
– Men vi följer det med spänning och hoppas att insatserna får en stadigvarande effekt, säger Linn Samuelsson.

Del i en större satsning
År 2019 startade Bostadsbolaget en större satsning för att hitta nya sätt att hantera avfallet i fastigheterna så effektivt som möjligt. Ett av målen som sattes redan från början var höjda kundbetyg.
– Betygen från hyresgästerna som gällde avfallshantering – möjlighet att sopsortera, trygghet kring miljöhusen och så vidare – stod stilla eller sjönk. Samtidigt lägger vi, liksom övriga fastighetsägare, stora resurser på avfallshanteringen, så här fanns en stor förbättringspotential, berättar Linn Samuelsson.
Ett internt samarbete mellan Bostadsbolagets miljögrupp, förvaltning samt marknads- och kommunikationsavdelning inleddes och en tydlig målbild sattes upp: Att höja basnivån för alla avfallsutrymmen, ta fram enhetlig kommunikation, åtgärda avfallsproblem och felaktiga beteendemönster, öka kundnöjdheten för avfall och självklart minska avfallsmängden och öka återvinningen.

Strategiskt arbete ger resultat
Sedan dess har mycket hänt. Ny och enhetlig information har tagits fram, både riktad mot befintliga och nya hyresgäster, men också för internt bruk. Enkla checklistor visar medarbetarna vad som ska finnas i varje miljörum för att uppnå basnivån och här finns också förslag på ”stjärnåtgärder”, alltså extra insatser utöver basnivån.
En stor mängd dörrar till miljörummen har fått glasrutor för bättre insyn som ökar känslan av trygghet och det pågår flera små nudgingprojekt som på olika sätt ska ”putta” hyresgästerna i rätt riktning. Under parollen ”Rent och snyggt på våran gård” kommer det även under året att anordnas avfallsaktiviteter för hyresgästerna i samband med Bostadsbolagets gårdsdagar.
Redan i 2021 års hyresgästenkät sågs en markant uppgång i betygen kring sophantering. Hyresgästerna upplever att de har större möjligheter att källsortera än förut, de tycker det är enklare att göra det och känner sig dessutom tryggare i de uppfräschade miljörummen.
– Och de goda betygen håller i sig. Men det är viktigt att hålla i och utveckla arbetet. Därför drog vi i gång pilotprojektet Miljörum 2.0 för att testa fler sätt att öka hyresgästernas sorteringsvilja, säger Linn Samuelsson.

Sopkärl på rad i ett miljöhus.

Miljöhuset i Landala har bland annat fått tydligare uppmärkning.

Miljörum med sopkärl samt en kristallkrona i taket.

I taket sitter en kristallkrona för att ge miljörummet ett lite tjusigare intryck.

En kvinna står och tittar in i kameran i ett miljörum med sopkärl på sidorna och en fototapet i bakgrunden.

Färgglada väggar och nya avfallsskyltar ska skapa ordning och reda i miljörummen. Rosita, miljövärd i Rannebergen, är nöjd över resultatet.

Miljörum med olika sopkärl.

Miljörummet i Brunnsbo har bland annat fått en anslagstavla med guldram.

En kvinna tittar in i kameran.

Linn Samuelsson, miljösamordnare på Bostadsbolaget.