Hoppa till innehåll

Plats för fler föreningar i Hammarkullen

Hammarkullen har ett rikt och levande föreningsliv. Här finns både stora och små föreningar som på olika sätt bidrar till gemenskapen och känslan av tillhörighet.

Många av de här föreningarna har väntat länge på att få hyra en egen lokal. Andra har inte råd att betala vad en lokal kostar. Med andra ord är det ett flertal föreningar som helt står utan lokal idag.

För att möta behoven av föreningslokal, och för att maximera nyttjandet av de ytor som finns, har Bostadsbolaget, SDF Angered och Hyresgästföreningen tillsammans satsat på att rusta upp en lokal på över 600 kvadratmeter. Ett föreningscentrum där alla föreningar är välkomna att boka in sig!

Vad händer med de lokaler som redan finns i området och som idag används av föreningar?
Ingenting. De föreningar som redan har en lokal som de hyr fortsätter att hyra den precis som tidigare. Vi säger inte upp några avtal.

Vad händer med en lokal som blir ledig?
När en förening eller annan hyresgäst säger upp sin lokal gör vi en analys av utrymmet, läget och andra parametrar för att ta reda på om det passar att göra om den till bostad. Om inte så hyrs den ut som lokal igen.

Varför byggs lokaler om till lägenhet?
Bostadsbristen är stor och många av dem som har en lägenhet bor väldigt trångt. Därför har vi fått i uppdrag av staden att försöka få fram nya bostäder där det går. Så blir en lokal ledig och den kan byggas om till en bra lägenhet så gör vi det. På det sättet kan fler människor få en egen bostad.

Hur kommer det nya föreningscentrumet att fungera?
Bostadsbolagets, SDF Angered och Hyresgästföreningens bidrag är själva lokalen och anställning av två personer som ska finnas tillgängliga för att stödja verksamheten. Själva innehållet, storlek på rummen, hur bokningen ska gå till och liknande tas fram gemensamt av de föreningar som vill vara med och använda lokalen.

Vi kommer att gå ut med inbjudan att vara med och utforma lokalen, ta fram regler och rutiner och allt annat som hör föreningscentret till senare under hösten. Håll koll i trapphuset eller på bostadsbolaget.se

Har du frågor kring det här är du välkommen att kontakta förvaltarna i området,
Raffe på tel: 031-731 50 49 eller Thomas på tel: 031-731 52 42.