Hoppa till innehåll

Eriksberg – Problem med fiskmåsar

Det kommer ofta klagomål om fiskmåsar som väsnas och smutsar ner i området, framförallt nu på våren. Vi är medvetna om problemet och arbetar aktivt med det. Bland annat har vi avtal med Anticimex som med jämna mellanrum tar bort bon och ägg för att minska antalet måsar. Nu under våren görs detta med tätare intervaller.