Hoppa till innehåll

Rätt svar i Trivas nr 3 2022

Grattis säger vi till de fem lyckliga vinnarna som förstod att vi befann oss i gamla Landala. Lite extra klurigt var det kanske denna gång eftersom själva platsen där fotot är taget inte längre ser ut som den en gång gjorde.

Stadsdelen Landala var, tillsammans med Haga och Annedal, en av de första arbetarförorterna utanför Göteborg. Ett myllrande område som i början av 1900-talet till 80 procent bestod av landshövdingehus. Precis som i andra stadsdelar innebar 1970-talet stora förändringar och de flesta husen revs. Idag återstår endast kvarteret närmast Chalmers och några byggnader norr om Kapellplatsen av det ursprungliga Landala.

När husen revs var Landalaborna tvungna att flytta till andra delar av Göteborg och många kom aldrig tillbaka till det “nya Landala”. Men något som finns kvar än idag är föreningen Gamla Landalapojkar och Landalaflickorna. Båda föreningarna bildades under 1940-talet, samtidigt med många andra liknande stadsdelsföreningar i Göteborg. I början var kriterierna för medlemskap att man skulle vara född, uppvuxen eller gått i skola i Landala. Med tiden har detta förändrats och idag kan alla med intresse för stadsdelen bli medlemmar.

– En viktig målsättning för båda föreningarna har varit att bevara och vårda minnet av det gamla Landala. Ett exempel på det är den skulptur på Kapellplatsen som avbildar ”Arbetarhustrun”, där initiativet och delar av finansieringen kom från föreningarna. I vår lokal på Landalagatan har vi också ett mycket omfattande fotoarkiv, säger Lars-Erik Gadde, kassör i Gamla Landalapojkar.
Föreningarna träffas fortfarande en gång i veckan för att prata, fika eller lyssna på ett föredrag och välkomnar fler medlemmar från det nuvarande Landala.

Vann du?
Det var klurigt denna gång och vi fick in ovanligt många gissningar som var fel. Men en hel del kände igen sig och av dem har vi dragit fem vinnare. Grattis säger vi till: Maud i Länsmansgården, Edith i Rannebergen, Jörgen i Högsbo, Roland i Landala och Markku i Kyrkbyn. Biobiljetterna kommer med posten.

Vill du vara med och tävla?
Här hittar du tävlingen. Ditt svar vill vi ha senast den 31 januari.

Publicerad i Trivas nr 4 2022.

Text och foto: Kerstin Torsede

Bild på hus i stad.

Den här gången var det lite klurigare att gissa.

En fasad av ett gammalt hus på Kapellplatsen.

Där den lilla parken låg står idag ett hus.

Skulptur som föreställer en kvinna med ett barn i famnen och ett i handen.

Skulpturen ”Arbetarhustru” på Kapellplatsen som restes 1980 på initiativ av Gamla Landalapojkar är ett verk av
konstnären Elma Oijens.