Hoppa till innehåll

Kapellgången 1-2

Exempelbild – den skiljer sig mot verkligheten. Klicka på bilden för större version.
 

Badrumsrenovering på Kapellgången

Nu är projektet upphandlat och entreprenör tilldelad för renoveringen på Kapellgången. Det blir Rotocon AB som kommer att utföra jobbet och de gjorde även renoveringen på Landalagången så de känner väl till området.

Bakgrund, åtgärder och genomförande

Om projektet

Landala är byggt under början av 70-talet och har under dessa drygt 40 år underhållits löpande. Det finns ett stort invändigt underhållsbehov av badrum och stammar eftersom dessa uppnått sin tekniska livslängd. Akuta skador uppstår ofta på grund av läckande tätskikt och dåliga stammar. För att tekniskt säkerställa fastigheten måste Bostadsbolaget göra underhållsåtgärder som att renovera stammar för vatten och avlopp.

Bostadsbolaget ska göra följande i varje lägenhet
 • Upprusta och modernisera badrum som även ses över för att skapa bättre tillgänglighet och funktion.
 • Nya elledningar fram till lägenheterna och från elcentral till badrum.
 • Nya stammar för vatten, avloppssystem och ventilation. Installation av nya kolfilterfläktar i kök.

Genomförandet

Arbetet kommer att genomföras under cirka 1½ – 2 år. Varje lägenhet tar ca: 5-6 veckor att renovera. Vatten/avlopp kommer att vara avstängt under tiden arbete utförs i lägenheten, men vatten/avlopp kommer att finnas tillgängligt i närheten. Arbetstiden är kl. 7.00-17.00. Bullrande arbeten startar tidigast kl. 8.00. Arbetet kommer att medföra stora ljudstörningar, till exempel från de bilnings- och borrningsarbeten som måste utföras.

En syn av lägenheter kommer att göras för att se om det tex finns några vattenskador. Datum för syn av din lägenhet återkommer vi med i god tid före besöket. Detaljerad information om arbetet i din lägenhet kommer du att få en vecka före byggstart. Duschar och toaletter kommer att finns på respektive våningsplan, där du kommer att kunna gå på toaletten och duscha under renoveringen.

För att göra de nya badrummen tillgänglighetsanpassade så kommer planlösningen att ändras lite. Se bifogad planlösning.

Kapellgången Planlösningar

Detta kommer att hända i din lägenhet när arbetet börjar.

KLART
Ventilationsdon injusteras och provas när samtliga lägenheter i trappuppgången är
renoverade

För dig som hyresgäst

Kvarboende

För att så många som möjligt ska kunna bo kvar under renoveringen kommer vi att erbjuda följande lösningar:

 • Under den tiden vatten/avlopp är avstängt kommer tillfälligt vatten/avlopp att finnas i trapphuset.
 • Inkoppling av vatten/avlopp i kök kommer att ske snarast möjligt, beräknat till två veckor efter avstängning.
 • WC och duschar kommer finnas i anslutning till huset och en ”nattoalett” erbjuds till dem som vill ha en sådan i lägenheten.
 • Det kommer att finnas en lokal som du vid behov kan vara i under dagtid då arbetena pågår.
 • För hyresgäster med särskilda behov kommer vi i möjligaste mån att tillhandahålla andra lösningar.

 

Kakel och klinkersval

Här kan du se dem olika tillvalen till ditt badrum: Kakel och klinkers pdf

 • Val av klinkers till golven
 • Val av kakel till väggarna

 

Valbara tillval (tillkommer en kostnad)

Här kan du se de olika valbara tillvalen till ditt badrum: Valbara tillval Kapellgången pdf

 • Handdukstork, elektrisk.
 • Spotlights inkl. dimmer.
 • Golvvärme, elektrisk.
 • Duschvägg i glas.

 
Entreprenören kommer informera mer detaljerat om arbetet.

Förarbetet

Under 2015 bjöds hyresgästerna in att delta i en referensgrupp med syfte att informera och ta upp frågor och önskemål, så att vi kund ta med dem i projektering och genomförande. Ett drygt 60-tal hyresgäster anmälde intresse. Av dessa valdes 15 personer ut (för att få en så stor blandning som möjligt). Referensgruppen har sedan deltagit i ett antal möten, man har bl.a. varit på studiebesök vid pågående arbeten, för att se hur det kan se ut i verkligheten. Deltagarna har även agerat ambassadörer för de övriga hyresgästerna. De har fått med sig information och frågeställningar som de har diskuterat med övriga och sedan återrapporterat på möten. Man har bland annat diskuterat badrummens utformning, tillval, köksrenovering, och kvarboende. Efter det gjordes förhandlingar med hyresgästföreningen 2016.

Vanliga frågor

 • Varför får inte badkar plats?
 • Eftersom det finns lagkrav på tillgängligheten i nybyggda våtutrymmen kommer planlösningen att ändras i badrummen vilket gör att badkar inte får plats.

 • Varför kan man inte ha tvättmaskin?
 • Tvättmaskin är inte möjligt pga. elsäkerhetskraven i närhet av vatten.

 • Hur länge kommer vattnet att vara avstängt?
 • I 5 veckor kommer vattnet att vara avstängt i badrummet. De 10 första dagarna kommer vattnet att vara avstängt även i köket.

Hittar du inte svaret på din fråga här? Välkommen att kontakta någon av nedanstående.

Marcus Götberg, Projektledare, Rotocon AB
marcus@rotocon.se
0725-112138

Peter Wallström, Fastighetsvärd
peter.wallstrom@bostadsbolaget.se
031-731 51 02