Hoppa till innehåll

Resultat av hyresgästenkäten

Nu har vi fått ta del av era svar på den senaste hyresgästenkäten. Stort tack till alla er som tog er tid att svara! Vårt serviceindex har gått ner lite grann, men betygen för trygghet och hur rent och snyggt vi har det i våra områden har ökat.

Vårt serviceindex ligger nu på 78,2% vilket är en minskning med 0,7% sedan förra mätningen.
​Resultatet av årets enkätsvar gås just nu igenom, men en första överblick visar tydligt att våra hyresgäster saknar de fysiska mötena med oss. Det är framförallt kring frågor om att komma i kontakt med oss på Bostadsbolaget och att bli lyssnad på som betygen sjunker. Covid-19 har satt sina spår, men en närmare analys behöver förstås göras av varje område, för att se vad vi kan göra för att öka nöjdheten här – även om det skulle komma nya restriktioner.

Däremot ser vi tydligt att våra stora trygghetssatsningar samt arbetet med avfallshantering verkligen har gett resultatet. Här har betygen ökat nästan överallt och i vissa områden på ett markant sätt.

Vi kommer att berätta mer om resultatet i första numret av Trivas nästa år och vi kommer också att uppdatera informationen här när vi kommit längre i analysarbetet.

Barn hoppar av glädje i Kortedala