Hoppa till innehåll

Resultatet av hyresgästenkäten är här

Nu har vi fått det övergripande resultatet av årets hyresgästenkät. Här kan du läsa mer om resultatet.

​Glädjande nog har svarsfrekvensen gått upp ytterligare från en redan hög nivå förra året. Vi är väldigt tacksamma över att våra hyresgäster vill vara med och påverka sitt boende. Mindre positivt är att vårt serviceindex sjunkit något jämfört med förra året. Nytt serviceindex är 77,8 (jämfört med 79,7 år 2017).

Sänkningen fördelar sig relativt jämnt över våra tre distrikt och över de olika frågorna. Vissa områden har dock höjt sitt servicebetyg, exempelvis Tuve, Haga, Robertshöjd och Östra Kvillebäcken och högst serviceindex får Eriksberg med 87,8.

Vi kommer nu att gå ner på djupet i undersökningen och områdesvis analysera resultatet för att lägga upp verksamhetsplanerna för nästa år. Till vår hjälp har vi 850 sidor med kommentarer kring frågorna, väldigt viktigt material i analysarbetet.
Stort tack till dig som tog dig tid att svara på undersökningen och lämna kommentarer. Med din hjälp kommer vi att kunna göra det ännu bättre för dig som bor hos oss.

Vi återkommer med mer områdesspecifik återkoppling av resultatet under första delen av 2019.