Hoppa till innehåll

Riktiga hyresförhållanden för en rättvis bostadsmarknad

En trygg och rättvis bostadsmarknad bygger på riktiga hyresförhållanden. När efterfrågan på bostäder är så stor som idag är det extra viktigt att lägenheter kommer ut på marknaden på rätt sätt. Såväl hyresgäster som hyresvärdar har ett ansvar att bidra till en väl fungerande bostadsmarknad.

Idag står omkring 150 000 människor i kö för en bostad via Boplats. Ju fler bostäder som kommer ut på denna marknadsplats desto bättre. Genom en tydlighet gällande möjligheter och regler samt ett mer strategiskt grepp kring oriktiga hyresförhållanden vill Bostadsbolaget nu bidra till en mer rättvis och trygg bostadsmarknad.

Det betyder att Bostadsbolaget vill öka kunskapen hos hyresgäster om vad som gäller för uthyrning, så att fler kan göra rätt. Det finns olika anledningar till att exempelvis vilja hyra ut sin lägenhet i andrahand eller att byta bostad med någon annan. Möjligheterna finns men det finns också tydliga lagar och regler för hur sådana saker ska gå till.

Många vet kanske inte om att de gör fel men det finns också de som medvetet inte gör rätt och på så sätt hindrar bostäder från att nå ut på den ordinarie och riktiga bostadsmarknaden.

– Genom att öka kunskapen om hur man gör rätt och genom att vi som hyresvärd arbetar strategiskt med frågan hoppas vi att fler bostäder ska komma ut på bostadsmarknaden via Boplats och Bostadsbolagets Omflyttningsplats, säger Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget.

Utöver att sprida information om riktiga hyresförhållanden till hyresgästerna har Bostadsbolaget kommit överens om hanteringen av oriktiga hyresförhållanden. Från och med den 1 oktober 2015 har Störningsjouren börjat ta över ärenden rörande olovlig andrahandsuthyrning.

– Vi räknar med att alla sådana ärenden ligger hos dem vid årsskiftet. Det gör att Bostadsbolagets personal kan fokusera på att hyra ut lägenheter till de som står i bostadskön och på att utveckla och leverera trygga, attraktiva bostadsområden till våra hyresgäster, säger Kicki Björklund.

Lätt att göra rätt
Genom att följa de regler som gäller enligt hyreslagen bidrar du till en fungerande och rättvis bostadsmarknad. Detta gäller andrahandsuthyrning, direktbyte, inneboende och eventuella överlåtelser:

Andrahandsuthyrning
Som hyresgäst har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har beaktansvärda skäl, exempelvis om du tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort, har militärtjänstgöring, fått ändrade familjeförhållanden eller vill prova samboende med partner i annan lägenhet.

All andrahandsuthyrning ska godkännas av Bostadsbolaget. Varje ansökan prövas enskilt och skälen till uthyrningen ska kunna styrkas med intyg. Medgivande är alltid tidsbegränsade och andrahandsuthyrning kan bara göras ett år i taget. Provsambo beviljas under max 1 år. En andrahandshyresgäst kan aldrig överta ett förstahandskontrakt.

Viktigt att veta är också att du som får ett medgivande för andrahandsuthyrning fortfarande är ansvarig för lägenheten, både ekonomiskt och juridiskt. Inte minst därför är det viktigt att välja sin andrahandshyresgäst med omsorg.

Om du efter andrahandsuthyrningen inte ska återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt hyresavtalet, tre månader innan önskat avflyttningsdatum.

Direktbyten
Hyresgäster har möjlighet att byta sin lägenhet med en annan hyresgäst för att genom bytet få en annan stadigvarande bostad. Det går att byta till en annan hyresvärd och det är även tillåtet att byta lägenheter mellan städer så länge bytet är skäligt och rimligt – och så länge båda hyresvärdarna säger ja och godkänner sin nya hyresgäst.

Ditt byte ska godkännas av Bostadsbolaget och tillstånd för byte lämnas om du som hyresgäst har beaktansvärda skäl för bytet och att inga andra särskilda skäl talar mot bytet. För att vi ska godkänna bytet måste den tilltänkte hyresgästen klara av hyran och inte ha misskött tidigare boende.

Besiktning av lägenheten ska göras innan bytet kan godkännas och eventuella skador måste regleras innan bytet kan genomföras.

Om du erhållit din nuvarande hyresrätt genom ett tidigare direktbyte krävs synnerliga skäl för att du ska få ett nytt tillstånd till byte inom en snar framtid.

Inneboende
Om du som hyresgäst har plats och vill finns möjlighet att ta in en inneboende, gratis eller mot en rimlig kostnad. Att ha inneboende innebär att du själv bor kvar i lägenheten och är folkbokförd på adressen. Här behövs inte Bostadsbolagets medgivande men vi hjälper dig gärna med tips och råd.

Överlåtelser
Hyresgäster undrar ibland om det går att överlåta sitt kontrakt till en vän eller släkting. Tillstånd lämnas endast för en närstående som hyresgästen varaktigt sammanbor med. Det kan till exempel handla om en separation mellan två sambos där den part som flyttar vill lämna över kontraktet till den andra som vill behålla sin faktiska bostad. Inneboende betraktas däremot inte som närstående och kan därför aldrig ta över lägenheten.