Hoppa till innehåll

Sammanfattning av utvecklingsåret 2023 i Biskopsgården

Bostadsbolaget har i uppdrag att bidra till målet som är satt av kommunfullmäktige i Göteborg – år 2030 ska det inte finnas några särskilt utsatta områden i staden.

Vi arbetar utifrån koncernens framtagna strategiska planer för superförvaltning och Framtidens stadsutveckling i våra utvecklingsområden. Här satsar vi extra för att
stärka utvecklingen, öka tryggheten och bryta segregationen. Vi har tre utvecklingsområden
– Biskopsgården, Hammarkullen och Tynnered.

Här följer en sammanfattning av det utvecklingsarbete som skett i Biskopsgården under 2023.

I år har fokus i Biskopsgården varit att förtydliga och konkretisera uppdraget utifrån hyresgästsnytta (NKI) och lokal lägesbild. Det innebär att ha örat mot marken för att kunna göra rätt insatser, på rätt platser, i rätt tid, tillsammans med rätt aktörer och utvärdera dem. Därför har vi arbetat mycket med lokal närvaro i våra bostadsområden. Vi har dessutom utökat arbetet till fler områden på Hisingen, som Brunnsbo och centrala Hisingen.

Vi har förstärkt insatserna inom fokusområdet trygghet. Arbetet med analys av NKI, lokal lägesbild, trygghetsdialoger, trygghetsvandringar och Orange Week har utvecklats i samarbete med vår trygghetsorganisation, förvaltningen, Göteborgs Stad och polisen.
Likaså har arbetet mot oriktiga hyresförhållanden och sophantering utan nedskräpning
systematiserats och utvecklats under året.

Vi har genomfört Boendebudgeten från 2021 med en temporär isbana, matträffar och loppisar, vattenlek, resa till Skara Sommarland och Liseberg, gårdsträffar med mera.

Vi har erbjudit feriejobb i samverkan med staden och unga vuxna visstidsanställning inom vår förvaltning för att sedan matcha dem mot fortsatt arbete eller utbildning.
Samarbetet med Röhsska Museet och Designklubben har fortsatt med syftet erbjuda barn i området meningsfulla aktiviteter över alla lov och feriejobb inom kultursektorn.
Genom Designklubben har vi även kunnat arbeta med platsutveckling, som resulterade i framväxten av Drakparken.

Samarbetet med lokala föreningar har utvecklats, exempelvis med Brämaregårdens FC och GAIS som startat träningar i bostadsområdet.

Satsningar inom området skola och aktiv fritid har skett genom samarbeten med Lights On, Skolan som arena och Bo Bra i form av läxhjälp.

Drönarbild över Friskvärderstorget.

Drönarbild över Norra Biskopsgården