Hoppa till innehåll

Sammanfattning av utvecklingsåret 2023 i Tynnered

Bostadsbolaget har i uppdrag att bidra till målet som är satt av kommunfullmäktige i Göteborg – år 2030 ska det inte finnas några särskilt utsatta områden i staden.

Vi arbetar utifrån koncernens framtagna strategiska planer för superförvaltning och Framtidens stadsutveckling i våra utvecklingsområden. Här satsar vi extra för att
stärka utvecklingen, öka tryggheten och bryta segregationen. Vi har tre utvecklingsområden
– Biskopsgården, Hammarkullen och Tynnered.

Här följer en sammanfattning av det utvecklingsarbete som skett i Tynnered under 2023.

Samarbetet mellan Bostadsbolaget, Familjebostäder, Stena Fastigheter och Volvo Cars i ”Destination Tynnered” fortsatte starkt under 2023. Målet är att göra Tynnered till ett attraktivt och tryggt område genom insatser inom skola, jobb, fritid och stadsutveckling. Årets höjdpunkter inkluderar evenemang som Jobbfestivalen, Sagodraken (en temporär mötesplats för barn och föräldrar), Nextar (främjande av samverkan mellan skola och arbetsliv) samt
frukostmöten för erfarenhetsutbyte.

Den fastighetsägarförening som bildades i området 2022 har nu undertecknat ett BIDavtal
(Business Improvement District) tillsammans med Göteborgs Stad och polisen. Föreningen har under 2023 fokuserat på att bygga upp en organisation, kartlägga området för framtida åtgärder och genomföra utbildningar inom brottsförebyggande förvaltning. De har även engagerat sig i policyfrågor som osund konkurrens och platssamverkan och uppmanat medlemmarna att göra egna analyser av sina fastigheter och verksamheter.

Samarbetet med våra systerbolag Familjebostäder och Poseidon har resulterat i flera
positiva initiativ som till exempel Framtidshubben, med uppdraget att vägleda och
stötta boenden i Frölunda/Tynnered till arbete, studie och entreprenörskap. De olika initiativen berättar vi om i ett nytt gemensamt nyhetsbrev som startade upp under året, som går ut internt till all personal inom koncernen i Frölunda.

År 2023 tillkom också utvecklingsledare i området som samordnar de sociala insatserna. Med hjälp av ungdomar från vår jobbsatsning Ung Framtid har vi haft ännu fler resurser jämfört med tidigare. Fokus har varit att stödja barn och äldre genom att erbjuda läxhjälp, fritidsaktiviteter, gemenskapslokaler och trygghetsvandringar. Vi har också genomfört både fysiska och sociala åtgärder för att motverka kriminell verksamhet i området.

Drönarbild över Tynnered.