Hoppa till innehåll

Direktbyte

Hur fungerar direktbyte?

Du som vill göra ett direktbyte med en annan hyresgäst behöver göra en ansökan och få medgivande från Bostadsbolaget. En hyresgäst får enligt hyreslagen § 35 ”överlåta hyresrätten för att genom byte erhålla annan stadigvarande bostad”. Du kan byta till en annan hyresvärd än din nuvarande och till annan ort än nuvarande.

Tillstånd för byte lämnas om du som hyresgäst har beaktansvärda skäl och att inga andra särskilda skäl talar mot bytet. Det är viktigt att tydligt ange varför du vill genomföra bytet. Det ska ha hänt något som gör att du inte kan bo kvar i nuvarande lägenhet. Det kan röra sig om att familjen har växt och du behöver en större lägenhet. Har du blivit av med jobbet och inte längre kan betala en hög hyra kan det vara ett annat skäl. De skäl du åberopar ska intygas av dig som sökande.

För att Bostadsbolaget ska godkänna bytet fordras även att den tilltänkte hyresgästen inte har misskött tidigare boenden, att man inte har stört sina grannar och att det inte finns några skulder eller betalningsanmärkningar kopplade till tidigare boenden. Om bytesparten bor hos en annan hyresvärd behöver vi få en kopia på gällande hyresavtal tillsammans med ansökan.

Om du erhållit din nuvarande hyresrätt genom ett tidigare direktbyte krävs synnerliga skäl för att du ska få ett nytt tillstånd till byte inom en snar framtid. Från 2019-10-01 infördes en ny lag om att ”Synnerligen beaktansvärda skäl” krävs vid byte då hyresgästen bott kortare tid än 1 år i lägenheten. Exempel på synnerligen beaktansvärda skäl är dödsfall inom familjen.

Vi handlägger bytena i turordning efter ankomstdatum och tar kontakt med den som lämnat in ansökan så fort vi har något besked att lämna. Det kan vara att vi godkänner bytet eller så kan det av olika anledningar bli ett avslag.

Besiktning av lägenheten ska göras innan bytet kan godkännas i sin helhet och eventuella skador måste regleras innan bytet kan genomföras. När du hittat någon du vill byta bostad med – klicka här för att ansöka digitalt.
klicka här för att ladda ned blanketten.

Hittar du inte svaret på din fråga här?
Kontakta oss på 031-731 50 00 eller info@bostadsbolaget.se så hjälper vi dig.