Hoppa till innehåll

Sommaruppdatering kring tillståndsparkering

Nu har vi varit igång med tillståndsparkering i cirka två månader och parkeringsformen har börjat ta sin naturliga plats i vår förvaltning.

Vi vill tacka alla er som har tecknat avtal för parkeringstillstånd för att ni visat stort tålamod under processen kring registrering och övergång, vi vet att det inte varit helt enkelt. Här kommer en kort uppdatering inför sommaren med information som kan vara bra att känna till.

Rondering av Parkeringstjänst Väst

Nu är Parkeringstjänst Väst igång med rondering av parkeringsytan, vilket innebär att bilar utan parkeringstillstånd eller bilar som står olovligt parkerade på platser som kräver särskilt tillstånd kan komma att bli debiterade en kontrollavgift.  Uppmärksammar du en felparkerad bil kontaktar du Parkeringstjänst Väst på telefon 031-51 88 10.

Förhyrda parkeringsplatser och besöksparkering

Vi har ett antal parkeringsplatser som är förhyrda och där det krävs särskilt parkeringstillstånd för att parkera. Dessa platser är endast till för bilar med särskilt parkeringstillstånd, t.ex. på grund av behov av plats för rörelsehindrade. Vi har även ett antal besöksparkeringar som hanteras av Göteborgs Stads parkering där parkeringstillståndet inte gäller. Bilar som står parkerade på dessa platser och inte har särskilt tillstånd eller betalat P-avgift kommer att debiteras en kontrollavgift på grund av felparkering.

Ändring och uppsägning av parkeringstillstånd

Behöver du ändra registreringsnummer för ditt parkeringstillstånd eller säga upp ditt tillstånd gör du det enkelt själv på www.parkeringstjanst.se genom att logga in på Mina Sidor, välj tillstånd och sedan tillståndsöversikt. Där kan du både ändra ditt parkeringstillstånd eller avsluta prenumerationen.

Uppdatering av ditt betalkort/kreditkort

När ditt betalkort/kreditkort har passerat utgångsdatum, spärrats eller om du bytt kort eller bank är det viktigt att du uppdaterar dina nya kortuppgifter hos Parkeringstjänst Väst för att din betalning för parkeringstillstånd ska gå igenom. Du uppdaterar enkelt uppgifterna själv på www.parkeringstjanst.se genom att logga in på Mina Sidor, välj Profil och sedan Betalningsmedel. Om en betalning inte har genomförts upphör ditt parkeringstillstånd att gälla och du riskerar att bli debiterad en kontrollavgift.

Vad händer nu?

Vi har sedan starten den 1 maj fotograferat parkeringsytan för att få en bra bild över hur beläggningen av platserna ser ut. Vi kommer att vara ute och fota ytan ytterligare vid några tillfällen för att kunna få en ännu tydligare bild. Till hösten kommer vi också att jobba vidare med de enkätsvar vi fick in med frågor kring trygghet och mobilitet. Vi återkommer med mer information om detta.

Frågor

Vid frågor om parkeringstillstånden, t.ex. ändring av registreringsnummer, uppsägning, betalning m.m., kontakta Parkeringstjänst Väst på telefon 031-51 88 10.

Vid frågor gällande parkeringsytan och förvaltningen av parkeringsplatserna, t.ex. behov av plats för rörelsehindrad, intresse för garageplats, elfordon och liknande, kontakta i första hand din fastighetsvärd. Telefonnummer finns i trapphuset eller på Mina Sidor. Du kan också ringa Bostadsbolagets växel på 031-731 50 00 eller mejla oss på info@bostadsbolaget.se.