Hoppa till innehåll

Svaren från enkäten i Rannebergen har sammanställts.

Den 19 december 2017 delade vi ut en enkät bland de hyresgäster i Rannebergen som berörs vid en eventuell bytesaffär med Victoria Park.

Förslaget från kommunfullmäktige var att bjuda in till och genomföra ett informations- och dialogmöte med de boende i berörda fastigheter i Rannebergen. Då vår erfarenhet visar att det vid ett sådant möte finns risk att endast ett fåtal kommer till tals ville vi hitta ett annat sätt där var och en av hyresgästerna får säga sin egen mening. Därför beslöt vi att dela ut en enkät till samtliga berörda och få in svar skriftligen. Bifogat fanns ett portofritt svarskuvert och de som ville hade även möjlighet att besvara frågorna via mejl eller kontakta vd Kicki Björklund direkt.

Frågorna handlade om hur viktig Rannebergen är för hyresgästerna, hur viktig lägenheten hyresgästen bor i just nu är, hur viktig relationen till hyresvärden är, hur viktigt det är att bo hos en allmännyttig hyresvärd och hur viktig information om förändring av ägarskapet är. Till sist fanns en öppen fråga om hur hyresgästen personligen känner kring affären.

Vi fick in 112 svar av 289 möjliga (38,7%) och alla var mycket samstämmiga. Det absoluta flertalet svarar ”Mycket viktigt” på samtliga frågor och av kommentarer kan vi utläsa att oron bland de boende är stor. Många känner sig upprörda över beslutet, oroliga över framtiden och besvikna på politikerna som har tagit beslutet.

En sammanställning av svaren har just överlämnats till Framtidenkoncernen och kommer att redovisas mer grundligt här på sidan samt till hyresgästerna själva senare.